Bufery Drogowe

Bezpieczeństwo na drogach podczas prac remontowych

W czasie budowy i remontów dróg na poboczach umieszczane są różnorodne maszyny i konstrukcje, a pasy ruchu wyłączane są z użytku. Stwarza to niebezpieczne sytuacje dla uczestników ruchu drogowego. Z drugiej strony, nieuważni kierowcy jadący z nadmierną prędkością są ogromnym zagrożeniem dla osób wykonujących roboty na drogach.

Bufery stanowią przegrodę pomiędzy używanym do jazdy, a remontowanym odcinkiem pasa drogowego. Użycie buferów prowadzi do zredukowania skutków zdarzeń drogowych polegających na wjechaniu w zamkniętą strefę pasa drogowego. Pozwala na utrzymanie większego odstępu od miejsca prowadzenia robót drogowych i zapewnia wykonawcom bezpieczne warunki pracy. Przekłada się to na zwiększenie efektywności i wydajności robót. Zapewnia również bezpieczeństwo kierowcom pojazdów.

Bergma Bufer jest genialnym produktem, który redukuje ryzyko, daje bezpieczeństwo i zadowolenie użytkownikom dróg oraz osobom pracującym przy ich budowie.

Proces doskonalenia buferów trwał kilka lat, oraz przeszedł test kolizji, który został wykonany przez „Volvo Safety Center” w Szwecji. Atest kolizji wykonany został przy użyciu samochodu o ciężarze własnym 2000 kg i prędkości 100 km/h.

Nasz bufer na dzień dzisiejszy jest jedynym produktem tego typu, który posiada certyfikat do użytku na drogach w Szwecji i Norwegii. Dostarczamy bufery zmontowane wraz z przymocowanymi uchwytami z lin stalowych, które ułatwiają transport. Nasz produkt malowany jest odblaskową farbą, co sprawia, że jest on widoczny z dużych odległości.

Bufery firmy Bergma to produkt opatentowany.

Zobacz wideo

Potrzebujesz wyceny / Masz pytania ?